Zgłoś inicjatywę do kalendarium
Roku Edukacji
Ekonomicznej 2024

PPD w nowym roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do udziału w projekcie “Przygody przedsiębiorczego Dżeka”

WIB przeprowadził, w okresie od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r., 30 seminariów i konferencji

Wspólna inicjatywa ogólnopolskich fundacji i organizacji społecznych, realizujących misję podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

przedsiebiorczy-dzek-o-projekcie

Program edukacyjny oparty na idei zawartej w książce Janusza Korczaka, jest odpowiedzią na problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków.

Współpraca wielu instytucji, wskazanie roli edukacji, promocja szerokiego rozumienia pojęcia „przedsiębiorczość” oraz podkreślenie roli świadomego społeczeństwa w rozwoju gospodarczym Polski – to główne cele naszego projektu.

Janusz Korczak – pisarz i pedagog – już 100 lat temu wyznawał zasadę, że „Dzieci jak najwcześniej powinny poznać wartość pieniędzy, dobre i złe strony ich posiadania”. Współpracował z premierem Władysławem Grabskim i jego bratem, który stał na czele resortu edukacji.

Podążając za tą myślą Janusz Korczak napisał powieść pt. „Bankructwo małego Dżeka”, która opublikowana w 1924 roku, pozostaje aktualna aż do dziś.

Naszym działaniom przyświeca idea przywrócenia w polskim społeczeństwie szerszego pojęcia edukacji przedsiębiorczości jako elementu budowania silnego gospodarczo kraju, tak jak to miało miejsce w książce Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”.

Jedną z kluczowych postaci odbudowy potencjału gospodarczego Polski po odzyskaniu niepodległości był premier Władysław Grabski.

Jego idee przyświecają nam również dziś.

W ramach projektu przygotowaliśmy szereg materiałów edukacyjnych, które umożliwiają realizację jego celów oraz uatrakcyjniają przekaz edukacyjny dotyczący przedsiębiorczości.

Komiks

Materiał dedykowany
uczniom klas 4-8
szkoły podstawowej.

Kolorowanka

Materiał dedykowany
uczniom klas 1-3
szkoły podstawowej.

Książka

Materiał dedykowany
uczniom klas 4-8
szkoły podstawowej.
 

Słuchowisko

Materiał dedykowany
uczniom klas 1-8
szkoły podstawowej.

Dla szkół
i nauczycieli
Projekt skierowany jest głównie do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Celem jest zwiększenie świadomości ekonomicznej młodych Polaków i wsparcie procesu edukacji ekonomicznej w szkołach. W ramach Projektu nauczyciele i uczniowie będą mogli korzystać z udostępnianych nieodpłatnie treści książki oraz z licznych narzędzi wspierających nauczanie.
 
 
Dla uczniów
Dość z nudnym uczeniem ekonomii i niezrozumiałym żargonem. Dość z uciekaniem od trudnych tematów! Żądaj jasnych odpowiedzi na pytania. Żądaj wytłumaczenia, dlaczego gospodarka działa tak, jak działa. Czasem lepiej, czasem gorzej, a zawsze w sposób niełatwy do przewidzenia. Zmuś profesora ekonomii do jasnych odpowiedzi.
 
 
Ekonomia
dla ciekawych
Ekonomia wygląda trochę jak czarna magia? Ekonomiści robią mądre miny, budują skomplikowane modele matematyczne i mówią dziwacznym żargonem. A gospodarka stale zaskakuje, prognozy się nie sprawdzają, wybuchają kryzysy, ludzie nie rozumieją co się dzieje. Książka prof. Orłowskiego „Ekonomia dla ciekawych” działa w zupełnie inny sposób - ciekawszy i bardziej zrozumiały.
 
 
Ekonomia
dla każdego
Warto rozumieć, co dzieje się w gospodarce i finansach - wtedy trudniej nas oszukać i sprawniej można radzić sobie na rynku pracy, lepiej zarządzać finansami i łatwiej można przewidzieć, co się finansowo wydarzy w przyszłości. Projekt „Porwani przez Ekonomię” jest skierowany głównie do nastolatków, ale mamy ciekawe materiały także dla tych ...nieco starszych.
 
 
Ekonomia
na wesoło
Czy może być coś poważniejszego od ekonomii i finansów? Dyskutujące o ekonomii smutne mądrale robią uczone miny i udają, że mówią o wiedzy tajemnej. No to spróbujemy skończyć z tą nudą! Już niedługo popatrzymy sobie tutaj na memy, filmiki i różne śmieszne materiały, które mogą przyjść człowiekowi do głowy jak na to wszystko patrzy. Po to jest właśnie strefa ekonomii na wesoło.
 
 

Organizator

Partner instytucjonalny

PaTrONAT HONOROWY

Partner Generalny

Partner