Zgłoś inicjatywę do kalendarium
Roku Edukacji
Ekonomicznej 2024

Wspólna inicjatywa ogólnopolskich fundacji i organizacji społecznych, realizujących misję podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

przedsiebiorczy-dzek-o-projekcie

Program edukacyjny oparty na idei zawartej w książce Janusza Korczaka “Bankructwo małego Dżeka”, jest odpowiedzią na problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków.

Współpraca wielu instytucji, wskazanie roli edukacji, promocja szerokiego rozumienia pojęcia „przedsiębiorczość” oraz podkreślenie roli świadomego społeczeństwa w rozwoju gospodarczym Polski – to główne cele naszego projektu.

Janusz Korczak – pisarz i pedagog – już 100 lat temu wyznawał zasadę, że „Dzieci jak najwcześniej powinny poznać wartość pieniędzy, dobre i złe strony ich posiadania”. Współpracował z premierem Władysławem Grabskim i jego bratem, który stał na czele resortu edukacji.

Podążając za tą myślą Janusz Korczak napisał powieść pt. „Bankructwo małego Dżeka”, która opublikowana w 1924 roku, pozostaje aktualna aż do dziś.

Naszym działaniom przyświeca idea przywrócenia w polskim społeczeństwie szerszego pojęcia edukacji przedsiębiorczości jako elementu budowania silnego gospodarczo kraju, tak jak to miało miejsce w książce Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”.

Jedną z kluczowych postaci odbudowy potencjału gospodarczego Polski po odzyskaniu niepodległości był premier Władysław Grabski.

Jego idee przyświecają nam również dziś.

W ramach projektu przygotowaliśmy szereg materiałów edukacyjnych, które umożliwiają realizację jego celów oraz uatrakcyjniają przekaz edukacyjny dotyczący przedsiębiorczości.

Komiks

Materiał dedykowany
uczniom klas 4-8
szkoły podstawowej.

Kolorowanka

Materiał dedykowany
uczniom klas 1-3
szkoły podstawowej.

Książka

Materiał dedykowany
uczniom klas 4-8
szkoły podstawowej.
 

Słuchowisko

Materiał dedykowany
uczniom klas 1-8
szkoły podstawowej.

Dla szkół
i nauczycieli
Projekt skierowany jest głównie do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Celem jest zwiększenie świadomości ekonomicznej młodych Polaków i wsparcie procesu edukacji ekonomicznej w szkołach. W ramach Projektu nauczyciele i uczniowie będą mogli korzystać z udostępnianych nieodpłatnie treści książki oraz z licznych narzędzi wspierających nauczanie.
 
 
Dla uczniów
Dość z nudnym uczeniem ekonomii i niezrozumiałym żargonem. Dość z uciekaniem od trudnych tematów! Żądaj jasnych odpowiedzi na pytania. Żądaj wytłumaczenia, dlaczego gospodarka działa tak, jak działa. Czasem lepiej, czasem gorzej, a zawsze w sposób niełatwy do przewidzenia. Zmuś profesora ekonomii do jasnych odpowiedzi.
 
 
Ekonomia
dla ciekawych
Ekonomia wygląda trochę jak czarna magia? Ekonomiści robią mądre miny, budują skomplikowane modele matematyczne i mówią dziwacznym żargonem. A gospodarka stale zaskakuje, prognozy się nie sprawdzają, wybuchają kryzysy, ludzie nie rozumieją co się dzieje. Książka prof. Orłowskiego „Ekonomia dla ciekawych” działa w zupełnie inny sposób - ciekawszy i bardziej zrozumiały.
 
 
Ekonomia
dla każdego
Warto rozumieć, co dzieje się w gospodarce i finansach - wtedy trudniej nas oszukać i sprawniej można radzić sobie na rynku pracy, lepiej zarządzać finansami i łatwiej można przewidzieć, co się finansowo wydarzy w przyszłości. Projekt „Porwani przez Ekonomię” jest skierowany głównie do nastolatków, ale mamy ciekawe materiały także dla tych ...nieco starszych.
 
 
Ekonomia
na wesoło
Czy może być coś poważniejszego od ekonomii i finansów? Dyskutujące o ekonomii smutne mądrale robią uczone miny i udają, że mówią o wiedzy tajemnej. No to spróbujemy skończyć z tą nudą! Już niedługo popatrzymy sobie tutaj na memy, filmiki i różne śmieszne materiały, które mogą przyjść człowiekowi do głowy jak na to wszystko patrzy. Po to jest właśnie strefa ekonomii na wesoło.
 
 

Organizator

Partner instytucjonalny

PaTrONAT HONOROWY

Partner Generalny

Partner